Get Your Premium Membership

Blackheart - Lyrics by Dahlgren Eva


Lyrics
Se du s
å fort
Det skymmer
Det är s
å jag sk
äms
Det mitt hj
ärta rymmer
Så mycket rum
För ingenting
Förs
öker bl
åsa liv
I det som n
ästan slocknat
Blundar f
ör dina t
årar
Medan vi v
ärmer v
åra kroppar
Somnar i dina armar
För att vinna tid
Men jag vill vara h
är
När m
örkren faller
Jag vill vara hos dej
Närhelst du än faller
Du kan vila ditt huvud
För dina tankar
Har en boning i min sj
äl
Jag vill vara h
är
När k
ärleken sover
När du t
änker p
å allt du missar
För att ingen annan kan n
å dej
Vad än livet g
ör med oss
Allt jag vill vara är
Lyckan i dej
Varf
ör g
ör jag s
å h
är
Och varf
ör l
åter du mej g
å
Varf
ör l
åter du mej komma
Du v
årdar din k
ärlek s
å ömt
Men i mej är det bara vildrosor
Som blommar
Du är h
är
När m
örkren faller
Du är hos mej
Närhelst jag än faller
Och jag kan vila mitt huvudf
ör mina tankar
Har en boning
I din sj
äl
Du är h
är
När k
ärleken sover
Du ligger aldrig vaken och v
äntar
För du vet att jag kommer
Men vad än livet g
ör med oss
Allt jag vill vara är
Lyckan i dej
Blackheart