panaginip

Written by: ryan villasin

Sa muling pagpikit ng mga mata, 
Dagling magbubukas ang panaginip, 
Saglit akong mawawala, 
Tungo sa kalawakan ng aking isip. 

Tayo'y muling magtatagpo, 
Sa gitna ng pagkakaidlip, 
Sana'y di na magkalayo, 
Pinipilit ko, pero isa ka lang kathang-isip. 

Doon kung saan ikaw ay parang tunay, 
Doon kung saan hawak ang iyong kamay, 
Sana naman sa totoong buhay, 
Makatagpo nang isang tulad mo. 

Hilumin mo na ang sakit ng pag-iisa, 
Buhay ko, bigyan mo na ng saya, 
Marahil ngayon, isang ilusyon, 
Balang araw mayroong tutugon. 

Hanggang sa muling paglalakbay, 
Makaharap ka na nang tunay...