SUMMER BEACH BUMMER

Written by: kurtis scott aka curtis futch jr

we go to the beach
we each
love to skin and teach
to summer things
our radio we bring
we do this every summer
we're beach
BUMMER