Amazing Nature Photos

Fijian Poems and Poetry from Fiji

Fijian poems and poetry from Fiji. Read examples of fijian poems written by PoetrySoup poets.

Travail for the young FijianFijiKoya, Ahmed Sheik01/02/2017
Knowing the Times FijianFijiKoya, Ahmed Sheik12/04/2016
New Year FijianFijiKoya, Ahmed Sheik12/03/2016
Pearls FijianFijiKoya, Ahmed Sheik12/01/2016
What is Life about FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/26/2016
David and Goliath FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/25/2016
Cosmetic Beauty FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/23/2016
In The Beginning FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/23/2016
Modern life is stressful FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/21/2016
Joshua dont be afraid FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/19/2016
Sound Reasoning FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/19/2016
Feel my Love FijianFijiSingh, Balbir 06/26/2016
Parents FijianFijiSingh, Balbir 06/26/2016
Creatures know true love FijianFijiSingh, Balbir 06/26/2016
Catching Smoke FijianFijiViti, Kai04/10/2016
Cry of An Eight Year FijianFijiChand, Ravneel02/03/2016
Fair Not To Care FijianFijiChand, Ravneel01/28/2016
Power of Love FijianFijiChand, Ravneel01/28/2016
Your Eyes, Cheeks and Lips FijianFijiChand, Ravneel01/28/2016
I FijianFijiChand, Ravneel01/28/2016
Never Quit FijianFijiSky, B S12/21/2015
Time and I FijianFijiViti, Kai12/15/2015
Mind Storms FijianFijiViti, Kai12/02/2015
Alone FijianFijiViti, Kai11/13/2015
Contained FijianFijiViti, Kai09/07/2015
From Rock Bottom FijianFijiViti, Kai09/02/2015
Changing Tides FijianFijiViti, Kai09/01/2015
Material Love FijianFijiViti, Kai09/01/2015
Mum FijianFijiSky, B S06/06/2015
Betrayal FijianFijiSky, B S02/13/2015
Valentines Day FijianFijiSky, B S02/13/2015
My Life 2 FijianFijiTora, John06/27/2013
Rejection in Love FijianFijiSky, B S06/19/2013
Rejection in Love FijianFijiSky, B S06/19/2013
Love is so hurting: Let the tears talk FijianFijiSky, B S06/16/2013
Love is so hurting: Let the tears talk FijianFijiSky, B S06/16/2013
Happy Mothers Day FijianFijiSky, B S05/11/2013
The People Around Me FijianFijiSky, B S04/10/2013
Wine Stewrad FijianFijiSky, B S04/10/2013
I loved My Life of Bird FijianFijiSky, B S04/10/2013
First Love FijianFijiSky, B S04/09/2013
Life is like Music FijianFijiTora, John11/28/2012
Life FijianFijiTora, John11/28/2012
Feeling I am FijianFijiTora, John11/28/2012
Dark Feeling FijianFijiTora, John11/28/2012
Believe FijianFijiTora, John11/28/2012