Submit Your Poems
Get Your Premium Membership
Impilo (life)

manqoba cele Avatar    Block poet from commenting on your poetry

Below is the poem entitled Impilo (life) which was written by poet manqoba cele. Please feel free to comment on this poem. However, please remember, PoetrySoup is a place of encouragement and growth.

Read Poems by manqoba cele

Best Manqoba Cele Poems

+ Fav Poet

Impilo (life)

Ngihleli, ngiyacabanga, ngizokwenzani?
Angazi ukuthi ngizovuka yini kusasa.
Mangicabanga ukuphila ngicabanga ubuhlungu.
Kanti impilo injena?

Umzuzu owodwa ojabulisayo ubiyisa iminyaka yobuhlungu.
Iminyaka engalwa nayo ngakhipha igazi lami lonke.
Kuzophela nini lobuhlungu?
Ukuvuka ekuseni kuchaza ukuthi enye impi kuphela.

Impilo engiy’funayo lena?
Impilo ekufaneli ngiy’jabulele lena?
Impilo ekufanele ngiy’wamukele lena?
Impilo ekufanele ngiy’thokozele lena?

Kuzophela nini?
Ngizophumula nini?
Ngizolala nini?

Ngifuna ukujabula…Kuphela
	

Copyright © manqoba cele

Post Comments

Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.