Submit Your Poems
Get Your Premium Membership
Quote of the Day

Quote Left"The harder you work, the luckier you get."Quote Right

by Gary Player

  |  Comment

H A M O G

Inner Whispers Avatar  Send Soup Mail  Block poet from commenting on your poetry

Below is the poem entitled H A M O G which was written by poet Inner Whispers. Please feel free to comment on this poem. However, please remember, PoetrySoup is a place of encouragement and growth.

Read Poems by Inner Whispers

Best Inner Whispers Poems

+ Fav Poet

H A M O G

Gabi...

Dalaw ng pangungulila.
Pilit na ipininta sa kwadro ng gunita...

...makulay...

libo't saring paro-paro...
lipad...lipad...lipad! 
samyo ng bulaklak, awit sa pandinig nito.
hamog ng hanging amihan, butil nito'y sumibol
kumislap, umakit...

...naghihintay sa dampi ng halik! 


Umaga...

hamog na umusbong...
sa loob ng salaming di matinag

namukadkad... 

ahhhh...pilit kumakawala...
sa kulay ay nagliliyab
pag-isahin nawa... hamog niya ay bigyang laya! 

Inner Whispers

Post Comments

Please Login to post a commentA comment has not been posted for this poem. Be the first to comment.