Submit Your Poems
Get Your Premium Membership
ferris wheel

Dean Maloloyon Avatar  Send Soup Mail  Block poet from commenting on your poetry

Below is the poem entitled ferris wheel which was written by poet Dean Maloloyon. Please feel free to comment on this poem. However, please remember, PoetrySoup is a place of encouragement and growth.

Read Poems by Dean Maloloyon

Best Dean Maloloyon Poems

+ Fav Poet

ferris wheel

Walang napapala,
ang titik sa tugma.
Pilitin mang kumawala,
babalik pa rin sa rehas
at kulungang walang tanikala.
Hayaang magdusa
ng walang parusa:
Gumala ng gumala
sa pagitan ng luha at lupa!
At kung sa wakas man magmula,
‘wag papagtagpuin ang dulo
at kabila:
pabayaang maging tama
ang tama!

Post Comments

Please Login to post a comment

A comment has not been posted for this poem. Encourage a poet by being the first to comment.