Greeting Card Maker | Poem Art Generator

Free online greeting card maker or poetry art generator. Create free custom printable greeting cards or art from photos and text online. Use PoetrySoup's free online software to make greeting cards from poems, quotes, or your own words. Generate memes, cards, or poetry art for any occasion; weddings, anniversaries, holidays, etc (See examples here). Make a card to show your loved one how special they are to you. Once you make a card, you can email it, download the photo graphic, or share it with others on your favorite social network site like Facebook. Also, you can create shareable and downloadable cards from poetry on PoetrySoup. Use our poetry search engine to find the perfect poem, and then click the camera icon to create the card or art.


Enter Title (Not Required)

Enter Poem or Quote (Required)

Enter Author Name (Not Required)

Move Text:

Heading Text

       
Color:

Main/Poem Text

       
Color:
Background Position Alignment:
  | 
 

Upload Image: 
 


 
 10mb max file size

Use Internet Image:
Like: https://www.poetrysoup.com/images/ce_Finnaly_home_soare.jpg  
Layout:   
www.poetrysoup.com - Create a card from your words, quote, or poetry
PESTENG PAG-IBIG, Bakit Mo Ako Ginanito
Sa maghapon ikaw ang laman ng isip ko Sa gabi, sa pagtulog, ikaw pa rin ang laman ng utak ko, Saan nga ba ako susuling, saan nga ba ako pupunta? Hindi ko alam bakit nasumpungan kita. Ang pag-ibig mo na nasa kabilang ibayo Ang sarap pangarapin, maramdaman ng totoo Ako ay lasing na sa pag-ibig mo, Ngunit nais ko pa'ng uminom sa alak ng pagsuyo mo. Ako ay isang ibon na nasasabik sa pugad mo Basang-basa na sa ulan ng pagsinta mo Nais kong sumilong, maramdaman ko ang init mo Pesteng pag-ibig, bakit mo ako ginanito!? Ikaw na nakaririnig sa bawat hinaing ko Isa-isahin mo'ng himayin bawat kataga ng tula ko, Pagkat hindi lamang sa bawat katha ng bolpen ko Namnamin mo'ng mabuti bawat himaymay ng puso ko... Sa panahon nating makita ang isat-isa Tignan mo'ng mabuti ang aking mga mata, sa bawat katagang usal ng aking bibig, Lahat ng salitang namumutawi ay dahil sa iyong pag-ibig. Nais kong pigilin ang bawat kong tanong Kaya basahin mo'ng mabuti bawat salita, talata at saknong, Na ikaw lamang ang bawat bulong Ng puso kong pumipintig at nagtatanong. Matikman ko lamang alak ng iyong pagmamahal Ikukulong ko ang sarili at magpapakabanal, Na huwag nang tumikim pa sa alak ng iba At di na malasing sa kandungan nila. Sa bawat tula na aking nagawa Laman ng puso ko aking inilathala, Ako ay maghihintay sa pag-ibig mong dalisay Dahil nais kong malasing sa pag-ibig mong walang kapantay! Inner Whispers
Copyright © 2020 Inner Whispers. All Rights Reserved