Greeting Card Maker | Poem Art Generator

Free online greeting card maker or poetry art generator. Create free custom printable greeting cards or art from photos and text online. Use PoetrySoup's free online software to make greeting cards from poems, quotes, or your own words. Generate memes, cards, or poetry art for any occasion; weddings, anniversaries, holidays, etc (See examples here). Make a card to show your loved one how special they are to you. Once you make a card, you can email it, download the photo graphic, or share it with others on your favorite social network site like Facebook. Also, you can create shareable and downloadable cards from poetry on PoetrySoup. Use our poetry search engine to find the perfect poem, and then click the camera icon to create the card or art.


Enter Title (Not Required)

Enter Poem or Quote (Required)

Enter Author Name (Not Required)

Move Text:

Heading Text

       
Color:

Main/Poem Text

       
Color:
Background Position Alignment:
  | 
 

Upload Image: 
 


 
 10mb max file size

Use Internet Image:
Like: https://www.poetrysoup.com/images/ce_Finnaly_home_soare.jpg  
Layout:   
www.poetrysoup.com - Create a card from your words, quote, or poetry
LARO ng PUSO
Ilang beses na ba'ng pumintig, yaring lalagyan ng pag-ibig? Isa...dalawa...tatlo... ganito ba ang umibig? Hindi mapigilang maakit sa hinaing ng mga katagang naririnig, Puso ba ay nadadala na lamang sa tamis ng kanyang bibig? Kabog ng dibdib sa bawat saglit, tila ba tumatahip Kilig na dulot sa kanyang alay na langit ang kalakip, Sa bawat patunay na kanyang binabanggit Tunay na pag-ibig, iniaalay ang puso, saksi pati langit! Ngunit kapagdaka, tila paningin ay nag-iba Masidhing pag-ibig ay binalot ng suspetsa, Kagyat kinain ng agam-agam, ang puso ay hindi na gaya ng umpisa Naniwala sa Laro ng Puso, totoo nga ba ito, tama nga ba siya? Laro ng Puso, ito nga ba'y may patotoo? Bakit hindi, tunay nama'ng mapaglaro ang puso Minsa'y umiibig, minsan nama'y nasusuklam Minsan ay puno ito ng tamis, sa kalauna'y tigib ng pait! Laro ng Puso, saan ka ihahatid nito? Sa kawalang katiyakan ba o sa pag-ibig na totoo? Makailang beses nga ba dapat umibig ang puso? Huwag naman sana'ng mauwi sa pag-ibig na tanso! Inner Whispers
Copyright © 2020 Inner Whispers. All Rights Reserved