Greeting Card Maker | Poem Art Generator

Free online greeting card maker or poetry art generator. Create free custom printable greeting cards or art from photos and text online. Use PoetrySoup's free online software to make greeting cards from poems, quotes, or your own words. Generate memes, cards, or poetry art for any occasion; weddings, anniversaries, holidays, etc (See examples here). Make a card to show your loved one how special they are to you. Once you make a card, you can email it, download it, or share it with others on your favorite social network site like Facebook. Also, you can create shareable and downloadable cards from poetry on PoetrySoup. Use our poetry search engine to find the perfect poem, and then click the camera icon to create the card or art.Enter Title (Not Required)

Enter Poem or Quote (Required)

Enter Author Name (Not Required)

Move Text:

Heading Text

       
Color:

Main/Poem Text

       
Color:
Background Position Alignment:
  | 
 

Upload Image: 
 


 
 10mb max file size

Use Internet Image:
Like: https://www.poetrysoup.com/images/ce_Finnaly_home_soare.jpg  
Layout:   
www.poetrysoup.com - Create a card from your words, quote, or poetry
Ang Tanaman Kong Nasud
Ang tanaman kong matahum, Napuno sa mga rosas ug bulawan, Kung diin nanaghuni ug nanag-awit, Ang malipayon gawasnong kalanggaman, Ang tanaman kong puno sa kahumot, Nga nagabihag sa mga buyog, Sa pagdimdim sa matam-is niyang dugos, Kinaiyahan nga nanagduyog, Hangtud nga isa ka adlaw niana, Mga buayang gutom mitungha, Ang tanamang matahum ug inampingan, Gilampurnas ning mga tampalasan, Tanang bahandi ug bulawan, Ilang gisupsop ug gipahimuslan, Aron matughan ilang kahakog, Ang gibilin puro na lamang lawog, Hangtud karo'ng mga panahona, Sila gihapon ania ra, Sa dugay nilang pagpabilin, Kasakit ang akong gihambin, Mga buayang puno sa kahakog, Sa tanaman ko nangabusog, Sa gihapon way pagkatagbaw, Ang kahakog nagpatigbabaw, Ang katawhan misuka sa kalu-od, Ning buaya nga mga tinahud, Taas agtang sa ilang mga garbo, Bisan tataw ang ilang pang abuso, Basin taman na lamang ako, Sa pagtuaw ug paghanduraw, Sa tanaman kong tabunong nasud, Sa malipayon kanhi niyang mga adlaw, *This poem is dedicated to my country Philippines and all of my cousin countries in the ASEAN*
Copyright © 2022 joselito rizaldo. All Rights Reserved