Greeting Card Maker | Poem Art Generator

Free online greeting card maker or poetry art generator. Create free custom printable greeting cards or art from photos and text online. Use PoetrySoup's free online software to make greeting cards from poems, quotes, or your own words. Generate memes, cards, or poetry art for any occasion; weddings, anniversaries, holidays, etc (See examples here). Make a card to show your loved one how special they are to you. Once you make a card, you can email it, download the photo graphic, or share it with others on your favorite social network site like Facebook. Also, you can create shareable and downloadable cards from poetry on PoetrySoup. Use our poetry search engine to find the perfect poem, and then click the camera icon to create the card or art.


Enter Title (Not Required)

Enter Poem or Quote (Required)

Enter Author Name (Not Required)

Move Text:

Heading Text

       
Color:

Main/Poem Text

       
Color:
Background Position Alignment:
  | 
 

Upload Image: 
 


 
 10mb max file size

Use Internet Image:
Like: https://www.poetrysoup.com/images/ce_Finnaly_home_soare.jpg  
Layout:   
www.poetrysoup.com - Create a card from your words, quote, or poetry
Buhay
Buhay, sadya yatang masalimuot Kulang ang gawa, marami ang salita Mas madaling sumimangot kaysa sa ngumiti Sayang ang mga ngiti kung hindi rin lang naman tutugunan Buhay ko ay kulang kung hindi rin lang naman ikaw ay mapapasaakin Mas madali pa yatang manloko kaysa tumulong sa kapwa Ito na yata ang hinahanap ko pero ang hirap malapitan Natapos ang araw na hindi ka man lang nabati Kinabukasan, ikaw kaagad ang hinahanap Inspirasyon ko sa buong araw ng paggawa Ngunit ako'y nalulungkot, dahil wala ka ng araw na iyon Iniisip ko kung nasaan ka na at sino ang kasama mo Hindi bale ng walang yaman, marami lang ang kaalaman Sa buhay na puro pagsubok sa iyong kakaunting kaalaman Ginawa mo na ang lahat, subalit kulang pa rin sa mga taong sakim at gahaman Sa lahat ng pagsubok, isipin lamang kita at ito ay aking mapaglalabanan
Copyright © 2019 Archibald Nieva. All Rights Reserved