Fijian Poems and Poetry from Fiji

Fijian poems and poetry from Fiji. Read examples of Fijian poems written by PoetrySoup poets.

My spiritual journey FijianFijiKoya, Ahmed Sheik01/28/2017
Tolerance FijianFijiKoya, Ahmed Sheik01/23/2017
Travail for the young FijianFijiKoya, Ahmed Sheik01/02/2017
Knowing the Times FijianFijiKoya, Ahmed Sheik12/04/2016
New Year FijianFijiKoya, Ahmed Sheik12/03/2016
Pearls FijianFijiKoya, Ahmed Sheik12/01/2016
What is Life about FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/26/2016
David and Goliath FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/25/2016
Cosmetic Beauty FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/23/2016
In The Beginning FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/23/2016
Modern life is stressful FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/21/2016
Joshua dont be afraid FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/19/2016
Sound Reasoning FijianFijiKoya, Ahmed Sheik11/19/2016
Feel my Love FijianFijiSingh, Balbir 06/26/2016
Parents FijianFijiSingh, Balbir 06/26/2016
Creatures know true love FijianFijiSingh, Balbir 06/26/2016
Catching Smoke FijianFijiViti, Kai04/10/2016
Cry of An Eight Year FijianFijiChand, Ravneel02/03/2016
Fair Not To Care FijianFijiChand, Ravneel01/28/2016
Power of Love FijianFijiChand, Ravneel01/28/2016
Your Eyes, Cheeks and Lips FijianFijiChand, Ravneel01/28/2016
I FijianFijiChand, Ravneel01/28/2016
Never Quit FijianFijiSky, B S12/21/2015
Time and I FijianFijiViti, Kai12/15/2015
Mind Storms FijianFijiViti, Kai12/02/2015
Alone FijianFijiViti, Kai11/13/2015
Contained FijianFijiViti, Kai09/07/2015
From Rock Bottom FijianFijiViti, Kai09/02/2015
Changing Tides FijianFijiViti, Kai09/01/2015
Material Love FijianFijiViti, Kai09/01/2015
Mum FijianFijiSky, B S06/06/2015
Betrayal FijianFijiSky, B S02/13/2015
Valentines Day FijianFijiSky, B S02/13/2015
My Life 2 FijianFijiTora, John06/27/2013
Rejection in Love FijianFijiSky, B S06/19/2013
Rejection in Love FijianFijiSky, B S06/19/2013
Love is so hurting: Let the tears talk FijianFijiSky, B S06/16/2013
Love is so hurting: Let the tears talk FijianFijiSky, B S06/16/2013
Happy Mothers Day FijianFijiSky, B S05/11/2013
The People Around Me FijianFijiSky, B S04/10/2013
Wine Stewrad FijianFijiSky, B S04/10/2013
I loved My Life of Bird FijianFijiSky, B S04/10/2013
First Love FijianFijiSky, B S04/09/2013
Life is like Music FijianFijiTora, John11/28/2012
Life FijianFijiTora, John11/28/2012
Feeling I am FijianFijiTora, John11/28/2012
Dark Feeling FijianFijiTora, John11/28/2012
Believe FijianFijiTora, John11/28/2012