Impilo (life)

Written by: manqoba cele

Ngihleli, ngiyacabanga, ngizokwenzani?
Angazi ukuthi ngizovuka yini kusasa.
Mangicabanga ukuphila ngicabanga ubuhlungu.
Kanti impilo injena?

Umzuzu owodwa ojabulisayo ubiyisa iminyaka yobuhlungu.
Iminyaka engalwa nayo ngakhipha igazi lami lonke.
Kuzophela nini lobuhlungu?
Ukuvuka ekuseni kuchaza ukuthi enye impi kuphela.

Impilo engiy’funayo lena?
Impilo ekufaneli ngiy’jabulele lena?
Impilo ekufanele ngiy’wamukele lena?
Impilo ekufanele ngiy’thokozele lena?

Kuzophela nini?
Ngizophumula nini?
Ngizolala nini?

Ngifuna ukujabula…Kuphela