PLEA to WISDOM

Written by: Demetrios Trifiatis

PLEA to WISDOM


Wisdom
I implore Thee
Grand me the ability to discern 
The eternal within
The temporal! 

  

© Demetrios Trifiatis
    8 January 2013