AUTUMN'S DAWN

Written by: Kolapo Olapoju

Hot cocoa seeps down.
Gazing through the flakes of ice,
i welcome autumn.