zexveg - New Language Contest

Written by: Nick Bagnall

napsez
nut duveg pog
zaiveg l naiz nut ta
l yain sug ip za yaiz nieg ta
sanpsenizeug nesp ugzu za yuz nuog
e pez hoeaz ig nait ux i naa
binf juub cizyan iduq
sanyisp dl gez
napsez


For a translation see my previous poem 'Stifling'