Mushin

Written by: Afolabi Taiwo

  Mushin Ajina
  Bojiojimi
  Eruobodo, ogongo baba eiye
  Ofigbogbo ara shogun bi olosha
  Gidigbalo dawa omowipe ebi npa omo enikankan
  Iluola ti ki nsekan labo afi kobuyari
  Iluoola baba Dimeji
  Eniyan ogoro nwo e goro
  Awon dobodi yes ma poshe
  Woni otigun igi re koja ewe
  Igba ti ba edun nile odi obo
  Igba ti ba enle odi irawe
  Agba de okuro lewe
  Won omowipe aiye ominira lonje
  Olaju totun lala
  Odiju otun riran
  Mawominiran baba Fatai     
  Ewo ketona
  Ena ketora
  Enibitin to fowo ola gbaniloju
  Arinja lojawa
  Ago, ago lona ni ti jalo
  Malu ja odi bolo oya mi
  Ashoromo
  Ashorowo
  Ashorokan
  Ajagungbade
  Fibeyenle jo!
{Mushin one of the flashpoint in Lagos Nigeria is the place i was born, full of miscreants and hoodlums who are ready to foment trouble. The language is Yoruba language of West Africa and spoken in the West indies and Brazil}