Submit Poems
Get Your Premium Membership

Mosotho Poems and Poetry from Lesotho

Mosotho poems and poetry from Lesotho. Read examples of mosotho poems written by PoetrySoup poets.

Amazing spledour MosothoLesothoMolupe, Moliehi10/15/2016
Finished book MosothoLesothoBale, Selinah09/13/2016
A Tale of Him and Her MosothoLesothoMahomaile, Rahaba09/12/2016
Tear drops MosothoLesothoMolupe, Moliehi08/16/2016
I am Black MosothoLesothoMahomaile, Rahaba04/30/2016
Reminiscence MosothoLesothoMahomaile, Rahaba04/12/2016
My Anchor MosothoLesothoMolupe, Moliehi04/05/2016
Stuck in your orbit MosothoLesothoMolupe, Moliehi04/05/2016
My story MosothoLesothoMokemane , Eric 12/19/2015
YOUNG LOVE MosothoLesothoSema, Eclidah 12/04/2015
Art of Intercession MosothoLesothoMahomaile, Rahaba12/04/2015
My Cry MosothoLesothoMahomaile, Rahaba11/17/2015
State of mind MosothoLesothoMahomaile, Rahaba11/17/2015
Where the lilies Bloom MosothoLesothoSema, Eclidah 11/09/2015
I Felt Lost MosothoLesothoSema, Eclidah 11/09/2015
the Heart of A poet MosothoLesothoSema, Eclidah 10/22/2015
Time Or Death MosothoLesothoSema, Eclidah 10/21/2015
I listened MosothoLesothoMakhakhe, Lebohang09/23/2015
Spiritual journey of a woman MosothoLesothoMakhakhe, Lebohang09/21/2015
Him MosothoLesothoMahomaile, Rahaba08/19/2015
prisoner of hope MosothoLesothoMahomaile, Rahaba08/16/2015
At the comfort of her homne MosothoLesothoMakhakhe, Lebohang06/19/2015
Virtue or Beauty MosothoLesothoMahomaile, Rahaba05/02/2015
My own words MosothoLesothoMakhakhe, Lebohang05/17/2013
Our Names MosothoLesothoMatabane, Motloang12/02/2008
I'm Letting Go MosothoLesothoMatabane, Motloang12/02/2008
I Stepped In To The Light MosothoLesothoMatabane, Motloang04/19/2008
The hand that gave me Poetry MosothoLesothoMatabane, Motloang03/24/2008
Wake up in Jerusalem MosothoLesothoMatabane, Motloang03/24/2008
A woman I knew MosothoLesothoMatabane, Motloang03/24/2008
STOP! MosothoLesothoMatabane, Motloang10/02/2007
War MosothoLesothoMatabane, Motloang10/02/2007
Welcomed Home MosothoLesothoMatabane, Motloang10/02/2007
A Twised Mirage MosothoLesothoMatabane, Motloang10/01/2007
The Train MosothoLesothoMatabane, Motloang10/01/2007
From one keeper to another MosothoLesothoMatabane, Motloang10/01/2007
You MosothoLesothoMatabane, Motloang09/27/2007
the girl i never knew MosothoLesothomphutlane, likeleli02/22/2007
my dream MosothoLesothomphutlane, likeleli02/20/2007
To whom i owe all that i speak MosothoLesothoMatabane, Motloang08/29/2006