Submit Your Poems
Get Your Premium Membership

More Paul Valéry Quotes | +Fav |

Quote Left

Lögnen och lättrogenheten parar sig och föder Den Allmänna Opinionen.

Quote Right

Comments